مطالب منتشر شده در دسته ی "طرح های پژوهشي"

ارسال طرح پژوهشی

لطفا جهت ارسال طرح هاي پژوهشي خود به لينك زير مراجعه نماييد: http://ris.shmu.ac.ir

ادامه مطلب »

نحوه درج افیلیشن

نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات اعتیاد به صورت زير مي باشد: مركز تحقيقات اعتیاد،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران Addiction Research Center Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

ادامه مطلب »

طرح های پژوهشی مرکز

ادامه مطلب »